รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ รัฐโบราณในดินแดนไทย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.1 (PDF)

เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐโบราณในดินแดนไทย

อาณาจักรสุโขทัย (หลักฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย, สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย, สภาพเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัย)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com