รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาดนตรีและนาฏศิลป์ เช่น นาฏยศัพท์และภาษาท่า ละคร วัฒนธรรมดนตรี โน้ตดนตรี ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนดนตรีนาฏศิลป์ ม.1 (PDF)

นาฏศิลป์

  1. อิทธิพลของนักแสดง
  2. นาฏยศัพท์และภาษาท่า
  3. การแสดงนาฏศิลป์และรำวงมาตรฐาน
  4. การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน 4 ภาค
  5. การผลิตและการแสดงละคร
  6. การละครไทย

ดนตรี

  1. สุนทรีดนตรีรส
  2. ดนตรีคู่วัฒนธรรม
  3. โน้ตดนตรีมหัศจรรย์
  4. ลำนำร้องเล่นเป็นเพลง

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com