รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ศิลปะและทัศนศิลป์ระดับมัธยม ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น การออกแบบภาพ ทัศนียภาพ ศิลป์ 3 มิติ ศิลปะไทยและท้องถิ่นของเรา ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดศิลปะ ม.1 (PDF)

การออกแบบภาพ

ทัศนียภาพ

การออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์ และงานกราฟิก ระดมความคิด พิชิต ภาพสัญลักษณ์

การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 3 มิติ

การประเมินงานทัศนศิลป์

สืบสานงานทัศนศิลป์ไทยและท้องถิ่น

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com