รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เวลาและช่วงเวลาต่างๆ อาณาจักรสุโขทัย ความสัมพันธ์ของอาณาจักร ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดประวัติศาสตร์ ม.1

เวลาและช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์

การสถาปนาสุโขทัย

การเมืองการปกครองในสมัยสุโขทัยตอนต้น-ปลาย

สภาพสังคมในสมัยสุโขทัย

สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรมในสมัยสุโขทัย

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (ล้านนา มอญ)

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในสมัยสุโขทัย (อยุธยา จีน) และปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสื่อมของอาณาจักรสุโขทัย

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com