รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น ทักษะกระบวนการทำงาน การประดิษฐ์ อาชีพกับบุคลิก ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดการงานอาชีพ ม.1

ทักษะกระบวนการทำงานของฉัน

การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ประดิษฐ์ของสวย ช่วยตกแต่ง ด้วยวัสดุในท้องถิ่น

อาหารกับการดำรงชีวิต

อาชีพที่ตรงกับบุคลิกภาพของฉัน

เรียนรู้ สู่งานอาชีพ

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com