รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยเป็นเรื่องพื้นฐานของการใช้งานคอมพิวเตอร์ รู้จักกับมัน รวมถึงการใช้โปรแกรมอย่างง่าย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.1 (PDF)

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

การเปรียบเทียบ

การเรียงลำดับ

การแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

การใช้โปรแกรมฝึกพิมพ์ข้อความ

อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

การใช้โปรแกรมฝึกวาดภาพระบายสี

โปรแกรมกราฟิก

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com