รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเป็นเรื่องพื้นฐานของหลักสูตรประวัติศาสตร์ เช่น ชาติ เพื่อนบ้าน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.1 (PDF)

แกนหลักประวัติศาสตร์ชาติไทย (ชุด 1, ชุด 2)

แผ่นดินไทยแผ่นดินทอง

เพื่อนบ้านของเรา

สัมพันธ์ฉันท์มิตร

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com