รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์ เช่น เรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น แหล่งข้อมูล รวบรวมข้อมูล และค้นหาข้อมูล ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.4 (PDF)

เรียนรู้คอมพิวเตอร์

การทำงานของคอมพิวเตอร์

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

แหล่งข้อมูล

การใช้โปรแกรม Microsoft Office (ชุด 1, ชุด 2)

การรวบรวมข้อมูล

การค้นหาข้อมูล

การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา

การนำเสนอข้อมูล และการประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน และการหาข้อผิดพลาด (การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย, การทำนายผลลัพท์, โปรแกรม sratch)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com