รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์ เช่น ประเมินความน่าเชื่อถือ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.5 (PDF)

การค้นข้อมูล

การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

ทางเลือกในการแก้ปัญหา

การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ

การเขียนโปรแกรม (การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ. การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ, การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข, การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างชิ้นงาน)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com