รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ความเป็นมาของท้องถิ่น ชีวิตสมัยประวัติศาสตร์ อาณาจักรอยุธยาและธนบุรี อาเซียน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.5 (PDF)

เจาะเวลาหาอดีต

ความเป็นมาของท้องถิ่น

พัฒนาการของมนุษย์และการดำเนินชีวิตสมัยประวัติศาสตร์ (ชุด 1, ชุด 2)

ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน

ราชอาณาจักรไทย (อาณาจักรอยุธยา, อาณาจักรธนบุรี, บรรพบุรุษสมัยอยุธยาและธนบุรี, ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี)

อาเซียน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com