รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์ เช่น สร้างชิ้นงาน ผลิตงาน สร้างและนำเสนอ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ป.6 (PDF)

แหล่งข้อมูลใกล้ตัว

การจัดเก็บข้อมูล

การใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล

เรียนรู้โปรแกรมนำเสนองาน (ชุด 1, ชุด 2)

สร้างชิ้นงาน ประวัติตนเอง

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

สืบค้นความหมาย

จุดประกายความคิด

ผลิตงานคุณภาพ

ร่วมจิตสร้างสรรค์

สร้างและนำเสนอข้อมูล

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com