รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.6 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.6
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น ย้อนรอยอดีต ความเป็นมาของท้องถิ่น กรุงรัตนโกสินทร์ อาเซียน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ป.6 (PDF)

ย้อนรอยอดีต

ความเป็นมาของท้องถิ่น

พัฒนาการของมนุษย์

อาณาจักรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (อิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้าน, ความเหมือนและความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน)

กรุงรัตนโกสินทร์ (การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์, วีรกรรมของบรรพบุรุษแห่งกรุงรัตนโกสินทร์, ภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์, สืบสานภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์)

อาเซียน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com