รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นความรู้ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูง เช่น จำนวนเต็ม ทศนิยมและเศษส่วน เลขยกกำลัง ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1

จำนวนเต็ม (ชุด 1, ชุด 2)

ทศนิยมและเศษส่วน (ชุด 1, ชุด 2)

เลขยกกำลัง (ชุด 1, ชุด 2)

เรขาคณิต (ชุด 1, ชุด 2)

สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 1, ชุด 2)

อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ

กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (ชุด 1, ชุด 2)

สถิติ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com