รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยววิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีมนุษย์ปัจจุบัน ภาษาและระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ม.2 (PDF)

เทคโนโลยีกับมนุษย์

นักออกแบบระบบ (องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์, การออกแบบอัลกอริทึม, รู้จักภาษา Python เบื้องต้น, เรียนรู้ระบบต่างๆ, รู้จัก Microbit, ออกแบบระบบด้วย Tinkercad)

วิศวกรน้อย (สารสนเทศกับการแก้ปัญหา, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ออกแบบชิ้นงาน)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com