รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เช่น พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย อสมการ ความน่าจะเป็น ฯลฯ และทบทวนความรู้เก่าๆ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ม.3 (PDF)

เทอม 1

  1. พื้นที่ผิวและปริมาตร
  2. กราฟ
  3. ระบบสมการเชิงเส้น
  4. โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
  5. ความคล้าย

เทอม 2

  1. อสมการ
  2. ความน่าจะเป็น
  3. สถิติ (ชุด 1, ชุด 2)
  4. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

**สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ชุดนี้ สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com