รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคเอเชีย อาณาจักรโบราณของไทย ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.2 (PDF)

การรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์

อาณาจักรอยุธยา

อาณาจักรธนบุรี

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียใต้

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก

พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียกลาง

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com