รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะได้เรียนรู้การเปรียบเทียบ การเรียงลำดับ การแก้ปัญหา เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.1

การเปรียบเทียบ

การเรียงลำดับ

การแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรม

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com