รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักเรียนต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว การใช้งานอินเตอร์เน็ต รู้จักซอร์ฟแวร์เบื้องต้น ฯลฯ และเรียนรู้ตามหัวข้อใหม่ๆ ในการเรียนต่างตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคอมพิวเตอร์ ป.2

การใช้งานซอฟต์แวร์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การแก้ปัญหา

การเขียนโปรแกรม

การตรวจหาข้อผิดพลาด

การใช้งานอินเตอร์เน็ต

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ป.2

ชุดกิจกรรมเรียนรู้

ชุดกิจกรรมเรียนรู้(ครูผู้สอน)

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com