รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้คณิตศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มลงลึกเกี่ยวกับคณิตระดับประถมศึกษา และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.5

เทอม 1

ใบงานแบบฝึกหัดชุด 1

ใบงานแบบฝึกหัดชุด 2

ใบงานแบบฝึกหัดชุด 3

ใบงานแบบฝึกหัดชุด 4

เทอม 2

ใบงานแบบฝึกหัดชุด 1

ใบงานแบบฝึกหัดชุด 2

ใบงานแบบฝึกหัดชุด 3

ใบงานแบบฝึกหัดชุด 4

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com