รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.1

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะภาษาไทยพื้นฐานของประถม เรื่องพื้นฐานของภาษาไทย เช่น การอ่านเขียน วาจา คำต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.1 (PDF)

โรงเรียนของเรา

อ่านเขียนเรียนภาษาไทย

วาจานั้นสำคัญนัก

กล่อมลูกด้วยรัก

รู้จักอาขยาน

สัญลักษณ์น่ารู้และการสื่อความหมาย

เครื่องหมายวรรคตอน

คำคล้องจองร้อยกรองไทย

พัฒนาการอ่านเขียน

สร้างสรรค์งานเขียน

คำขวัญ คำคม(ความกตัญญู)

รื่นรมย์จินตนาการ (ประเพณีไทย)

อ่านคล่องท้องถิ่น(การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)

ปริศนาภาษาไทย(คุณธรรมที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

ดอกสร้อยแสนรัก(ความขยันหมั่นเพียร)

วรรณกรรมสร้างสรรค์(ใฝ่รู้ใฝ่เรียน)

นิทานพาเพลิน(ความไม่ประมาท)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com