รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษภาษาสากล เช่น My Self, Jobs, Food, Sports ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.3 (PDF)

Self (ชุด 1, ชุด 2)

People In My Family

Jobs

Animals We Keep at Home

Back to School

Welcome To My Class Room

My Weekly Timetable

Variety of Food and Drinks

Fruits

Choices of Food and Drinks

Menus

Around My House

In the Park

Animals

The Weather

Hobbies

Sports

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com