รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.3
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ศาสตร์ เช่น พันธุกรรม ทรัพยากรธรรมชาติ ดวงดาว ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF)

ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์

ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา

สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

ผลของการออกแรง

แรงโน้มถ่วงของโลก

น้ำคือชีวิต

อากาศน่ารู้

พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า

ท้องฟ้าและดาว (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com