รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น รู้จักกับมาตรา อักษรและคำชนิดต่างๆ สำนวน คำคมคำขวัญ นิทาน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.3 (PDF)

โรงเรียนของเรา

รู้จักกับแม่ในภาษา (ชุด 1, ชุด 2)

อักษรและวรรณยุคต์ (ชุด 1, ชุด 2)

อักษรและชนิดของคำแบบต่างๆ

เครื่องหมายน่ารู้

คำแสนวิเศษ

สระและตัวสะกด (ชุด 1, ชุด 2)

สร้างสรรค์งานเขียน

คำขวัญ คำคม

รื่นรมณ์จินตนาการ (ประเพณีไทย)

ร้อยกรองร้อยแก้ว

การละเล่นท้องถิ่น

แผนภูมิและการเปรียบเทียบ

สำนวนสุภาพ

นิทานสอนใจ (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com