รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งรอบตัว ชีวิตในโลกเรียน สุขภาพ เวลาว่าง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.4 (PDF)

Me & my Family (ชุด 1, ชุด 2)

School life (ชุด 1, ชุด 2)

Healthy Living (ชุด 1, ชุด 2)

Recreation and Free Time (ชุด 1, ชุด 2)

Around Me (ชุด 1, ชุด 2)

Festivals & Celebration (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com