รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น การจำแนกสิ่งมีชีวิต แรง แสง สสาร ดาราศาสตร์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.4 (PDF)

การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว (การจำแนกสิ่งมีชีวิตพื้นฐาน, การจำแนกสัตว์, การจำแนกพืช)

ส่วนต่างๆ ของพืช

เรียนรู้เกี่ยวกับแรง

แสงน่ารู้

วัสดุและสสาร (สมบัติทางกายภาพของวัสดุ, สถานะของสาร ชุด 1, ชุด 2)

ดวงจันทร์ของเรา

ระบบสุริยะของเรา

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com