รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.4 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.4
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.4 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร วรรณกรรม งานเขียน คำประพันธ์ ภาษาถิ่น ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ป.4 (PDF)

ฟัง พูด อ่าน เขียน ดู (ชุด 1, ชุด 2)

ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน (ชุด 1, ชุด 2)

นิทานอ่านสนุก (ชุด 1, ชุด 2)

การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร (ชุด 1, ชุด 2)

วรรณกรรมคำสอน (ชุด 1, ชุด 2)

สร้างสรรค์งานเขียน (ชุด 1, ชุด 2)

สำนวน คำขวัญ คำคม (ชุด 1, ชุด 2)

อ่านจับใจความย่อตามคิด

มุ่งลิขิต คิดเหตุผล (ชุด 1, ชุด 2)

อ่าน คิด เขียน เรียนนำใช้ (ชุด 1, ชุด 2)

สัญลักษณ์ แผนผัง แผนภูมิ (ชุด 1, ชุด 2)

วจีนั้นสำคัญนัก (ชุด 1, ชุด 2)

เรียนรู้คำประพันธ์ (ชุด 1, ชุด 2)

ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน (ชุด 1, ชุด 2)

ภาษาไทยภาษาถิ่น (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com