รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งรอบตัว ชีวิตในโลกเรียน สุขภาพ เวลาว่าง เทศกาลพิเศษต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ป.6 (PDF)

Me & My Family (ชุด 1, ชุด 2)

School Life (My Classroom, School Activities, Around My School)

Healthy Living (What’s the Matter?, Let’s Taste, Take Care of Yourself)

Recreation and Free Time (ชุด 1, ชุด 2, ชุด 3)

Around Me (ชุด 1, ชุด 2)

Festivals and Celebrations (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com