รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สาร วงจรไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์ อวกาศ เทคโนโลยีอวกาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.6 (PDF)

ร่างกายมนุษย์ (ชุด 1, ชุด 2)

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (ชุด 1, ชุด 2)

สารในชีวิตประจำวัน (ของแข็ง, ของเหลว, แก๊ส)

การแยกสาร การจำแนกสารในชีวิตประจำวัน (ชุด 1, ชุด 2)

การเปลี่ยนแปลงของสาร

วงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดาราศาตร์และอวกาศ (แสงอาทิตย์ที่ส่งผลต่อโลก, การเกิดฤดูของโลก, ฤดูของประเทศไทย, ข้างขึ้น ข้างแรม, การมองเห็นแหล่งกำเนิดแสง, สุริยุปราคา, จันทรุปราคา, เทคโนโลยีอวกาศ)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com