รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น ครอบครัว สถานที่ต่างๆ สิ่งต่างๆ รอบตัว ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.1 (PDF)

เทอม 1

 1. All about me
 2. Happy Family
 3. Going to school
 4. Enjoy Reading
 5. Eating Out
 6. The places we go
 7. Go shopping

เทอม 2

 1. Home Sweet Home
 2. Wonderful Journey
 3. Occupation
 4. Weather and Seasons
 5. Animals
 6. Healthy Life
 7. Entertainments
 8. Cyber World

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com