รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น พื้นฐานการอ่านเขียน สุภาษิต วรรณคดี การสื่อสาร นิทาน สารพัน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.1 (PDF)

เทอม 1

  1. พื้นฐานอ่านเขียน
  2. เรียนรู้สุภาษิต
  3. พินิจพิจารณ์
  4. นิทานสารพัน
  5. สร้างสรรค์บทกวี

เทอม 2

  1. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์
  2. วรรณคดีสอนชีวิต
  3. สะท้อนความคิดพินิจกาพย์
  4. สืบสานเสน่ห์คำไทย
  5. วินิจวรรณคดี

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com