รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สารและสมบัติของสาร ความร้อน เซลล์ ลม ฟ้า อากาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.1 (PDF)

เราจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

สารและสมบัติของสาร (ชุด 1, ชุด 2)

ความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสาร (ชุด 1, ชุด 2)

การถ่ายโอนความร้อนและสมดุลความร้อน (ชุด 1, ชุด 2)

เซลล์และส่วนประกอบของเซลล์

พืช (การสังเคราะห์ด้วยแสง, ลำเลียงน้ำและอาหารของพืช, การสืบพันธุ์ของพืช)

ลม ฟ้า อากาศรอบตัว (ชุด 1, ชุด 2)

มนุษย์และการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com