รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น ครอบครัว สถานที่ต่างๆ สิ่งต่างๆ รอบตัว เวลาว่าง ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)

Self (ชุด 1, ชุด 2)

Family (ชุด 1, ชุด 2)

Back to School (ชุด 1, ชุด 2)

Food and Drinks

Around Me (ชุด 1, ชุด 2)

My Free Time (ชุด 1, ชุด 2)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com