รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น หลักการอ่านออกเสียง คัดลายมือ สรุปใจความสำคัญ คำประเภทต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

เทอม 1

  1. หลักการอ่านออกเสียง
  2. การเขียนและคัดลายมือ
  3. การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู (ชุด 1, ชุด 2)
  4. คำสมาส ประโยค กลอน (ชุด 1, ชุด 2)
  5. วรรณคดีและวรรณกรรม

เทอม 2

  1. ร้อยเรียงความคิด
  2. พัฒนาการเขียน (ชุด 1, ชุด 2)
  3. แลกเปลี่ยนพิจารณ์
  4. พินิจภาษา
  5. สืบสานวรรณคดี

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com