Skip to content

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

 • by
สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น หลักการอ่านออกเสียง คัดลายมือ สรุปใจความสำคัญ คำประเภทต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.2 (PDF)

เทอม 1

 1. หลักการอ่านออกเสียง
 2. การเขียนและคัดลายมือ
 3. การพูดสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู (ชุด 1, ชุด 2)
 4. คำสมาส ประโยค กลอน (ชุด 1, ชุด 2)
 5. วรรณคดีและวรรณกรรม

เทอม 2

 1. ร้อยเรียงความคิด
 2. พัฒนาการเขียน (ชุด 1, ชุด 2)
 3. แลกเปลี่ยนพิจารณ์
 4. พินิจภาษา
 5. สืบสานวรรณคดี

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com