รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2
X
Advertisements

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น สารละลาย ระบบในร่างกาย แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.2 (PDF)

สารละลาย (ชุด 1, ชุด 2)

ระบบต่างๆ ภายในร่างกาย (ระบบหมุนเวียนเลือด, ระบบหายใจ, ระบบขับถ่าย, ระบบประสาท, ระบบสืบพันธุ์)

แรงและการเคลื่อนที่ (ชุด 1, ชุด 2)

งานและพลังงาน (ชุด 1, ชุด 2)

การแยกสารและการนำไปใช้

โลกและการเปลี่ยนแปลง (ชุด 1, ชุด 2)

ทรัพยากรพลังงาน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com