รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาสากล เช่น สิ่งที่น่าสนใจ การท่องเที่ยว ชีวิตประจำวัน เทคโนโลยี กิจกรรมต่างๆ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ม.3 (PDF)

เทอม 1

 1. My Interests
 2. Leisure and Entertainment
 3. Shopping
 4. Traveling
 5. Local Products (OTOP)
 6. Stay fit
 7. Celebrations
 8. Science and technology for life

เทอม 2

 1. Life Experience
 2. Solar System
 3. Heroes
 4. Media Outlets
 5. The World in Your Hands
 6. ASEAN Countries

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com