รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาภาษาไทยของเรา เช่น วรรณคดีวรรณกรรม สร้างสรรค์ภาษาไทย สรรคำนำมาใช้ พินิจภาษา ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย ม.3 (PDF)

เทอม 1

  1. จับใจจับตาหาความสำคัญ
  2. พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
  3. พินิจคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม
  4. พัฒนาพาที
  5. บทกวีที่ชื่นชอบ

เทอม 2

  1. วิวิธพินิจภาษา
  2. คุณค่าวรรณคดี
  3. พาทีสัมพันธ์
  4. สรรคำนำมาใช้
  5. ภูมิใจในถิ่นตน

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com