รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม แรงโน้มถ่วง น้ำและอากาศ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ม.3 (PDF)

เทอม 1

 1. ลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์
 2. ลักษณะทางพันธุกรรมของเรา
 3. สิ่งแวดล้อม
 4. ทรัพยากรธรรมชาติ
 5. สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
 6. ผลของการออกแรง
 7. แรงโน้มถ่วงของโลก

เทอม 2

 1. น้ำ
 2. อากาศ
 3. พลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า
 4. ท้องฟ้าและดาว

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com