รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลักสูตร ป.1 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เรื่อง Self, Around Me, Fruit ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.1 (PDF)

Self

Around Me

Fruit

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com