รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

สื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 โดยเป็นสื่อในการสอนของครูถ่ายทอดให้นักเรียน สื่อการสอนชุดนี้ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน เช่น พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก กรุงรัตนโกสินทร์ ฯลฯ ตัวสื่อการเรียนการสอนเป็นไฟล์ PDF ง่ายต่อการปริ้น มีภาพและสีประกอบสวยงามให้เด็กเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รวมสื่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ม.3 (PDF)

การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์

พัฒนาการของภูมิภาคต่างๆ ของโลก

ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20

กรุงรัตนโกสินทร์ (พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์, พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยรัตนโกสินทร์, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์)

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com