รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในหลักสูตร ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น เรื่อง Self, Family, Free Time ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2

Self

Family

School

Food and Drinks

Around Me

My free time

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.2 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1

ชุดกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com