รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยในหลักสูตร ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากบทเรียนหลักไปในตัว เช่น โรงเรียน อ่าน เขียน วาจา นิทาน ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.2 (PDF)

เทอม 1

 1. ฉันรักโรงเรียน
 2. อ่าน เขียน เรียนภาษา
 3. วาจานั้นสำคัญนัก
 4. กล่อมลูกด้วยรัก
 5. รู้จักอาขยาน
 6. เครื่องหมายวรรคตอน
 7. ท้ายบท

เทอม 2

 1. สร้างสรรค์งานเขียน
 2. คำคม คำขวัญ ความกตัญญู
 3. รื่นรมย์จินตนาการ(ประเพณีไทย)
 4. อ่านคล่อง ท้องถิ่น (การอนุรักษ์การละเล่นเด็กไทย)
 5. ปริศนาคำไทย (คุณธรรมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)
 6. ดอกสร้อยแสนรัก (ความขยันหมั่นเพียร)
 7. วรรณกรรมสร้างสรรค์
 8. นิทานพาเพลิน

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัดแบบเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 เทอม 1

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ป.2 เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com