รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ด้านสังคมตามหลักสูตรการศึกษา ป.2 ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักและหนังสือไปในตัว ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดสังคมศึกษา ป.2

แกนหลักสังคมศึกษา ชุด 1

แกนหลักสังคมศึกษา ชุด 2

แกนหลักสังคมศึกษา ชุด 3

เด็กไทยใฝ่ดี

โลกสวยด้วยมือเรา

ชุดกิจกรรมเรียนรู้สังคมศึกษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัด ป.2

ชุดกิจกรรมสำหรับครูผู้สอน

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com