รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษจากหนังสือที่เรียน ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น Self Family School ฯลฯ ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.3

Self

Family

School ชุด 1, ชุด 2

Food and Drink

Around Me

My Free Time

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 แบบรูปเล่ม

รวมเล่มสื่อภาษาอังกฤษ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com