รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่นเรื่อง ธรรมชาติ พันธุกรรมฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.3 (PDF)

ลักษณะทางพันธุกรรมสัตว์

พันธุกรรมของเรา

สิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

สมบัติของวัสดุและการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ

ผลของการออกแรง

น้ำ

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com