รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ต่อยอดจากความรู้ที่เรียนมา เช่น Family School Health ฯลฯ และตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.4

Me & Family

School Life

Around Me

Healthy Living

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 แบบรูปเล่ม

ชุดแบบฝึกหัดรวมเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com