รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเริ่มเรียนรู้เรื่องฟัง พูด อ่าน เขียน ทำนองเสนาะ ต่อยอดจากความรู้ ป.3 และแบบฝึกหัดตามหัวข้อในการเรียนต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้เด็กๆ สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น และให้ตัวเด็กความสนุกในการทำแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้น

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4

ฟัง พูด อ่าน เขียน

ทำนองเสนาะ ไพเราะอาขยาน

นิทานอ่านสนุก

การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

วรรณกรรมคำสอน

สร้างสรรค์งานเขียน

สำนวน คำขวัญ คำคม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ป.4 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1 (ชุด 1, ชุด 2), เทอม 2 (ชุด 1, ชุด 2)

ใบงานประกอบการสอน

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com