รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.5 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.5
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.5 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยจะเรียนรู้ความรู้เดิมให้ลึกซึ้งมากขึ้นต่อยอดจากความรู้เดิม เช่น ตัวเอง ครอบครัว โรงเรียน และสิ่งรอบตัวของนักเรียน เป็นต้น และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบ ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.5

Me & My Family All About Me

School Life

Healthy Living

Recreation & Free Time

Around Me

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 แบบรูปเล่ม

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เทอม 1, เทอม 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้(สำหรับครูผู้สอน) เทอม 1, เทอม 2

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com