รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาสากลต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งหมดมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น ครอบครัว โรงเรียน อาหาร สถานที่ต่างๆ ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.1

เทอม 1

 1. All about me
 2. Happy Family
 3. Going to school
 4. Enjoy Reading
 5. Eating Out
 6. The places we go
 7. Go shopping

เทอม 2

 1. Home Sweet Home
 2. Wonderful Journey
 3. Occupation
 4. Weather and Seasons
 5. Animals
 6. Healthy Life
 7. Entertainments
 8. Cyber World

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com