รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาไทยของเราต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว เช่น อ่านเขียน สุภาษิต บทกวี วรรณคดี ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาไทย ม.1

พื้นฐานอ่านเขียน

เรียนรู้สุภาษิต

นิทานสารพัน (ชุด 1, ชุด 2)

สร้างสรรค์บทกวี

การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์

วรรณคดีสอนชีวิต

สะท้อนความคิดพินิจกาพย์

สืบสานเสน่ห์คำไทย

วินิจวรรณคดี

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com