รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.2 (PDF)

ใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.2
X
Advertisements

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.2 โดยในแบบฝึกหัดนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ภาษาสากลต่อยอดจากเรื่องที่เรียนมาในหลักสูตร ให้เด็กได้ทบทวนจากแบบฝึกหัดหลักไปในตัว โดยเป็นภาษาอังกฤษพื้นฐานทั้งหมดของมัธยมต้น ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นจนถึงสูงในหัวข้อต่างๆ เช่น เวลา สุขภาพ ประกาศ ผู้คน ฯลฯ และเรียนรู้ใบงานแบบฝึกหัดตามหัวข้อต่างๆ ตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในแบบฝึกหัดมีภาพประกอบและเฉลยสำหรับครูผู้สอน ให้นักเรียน สื่อสารออกมาได้ง่ายขึ้น

รวมใบงานแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ม.2

เทอม 1

 1. Things to do every day
 2. My Family
 3. Free Time Activities
 4. Notice
 5. Traffic Signs
 6. Health Problem

เทอม 2

 1. People Identification
 2. Cultures and Festivals
 3. Holidays
 4. Environments
 5. Life and Current Issues
 6. Smart Life

**แบบฝึกหัดเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

ดูแบบฝึกหัดอื่นๆ ingaplife.com